Náhradní plnění

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinnost zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením.

Například zaměstnavatel s průměrným přepočteným počtem 100 zaměstnanců má povinnost zaměstnat 4 osoby se zdravotním postižením.

V případě, že zaměstnavatel neplní povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením, má povinnost odvést do státního rozpočtu částku ve výši 2.5 násobku průměrné mzdy v minulém roce za první až třetí čtvrtletí, nebo využit tzv. náhradní plnění.

Náhradní plnění.
Pokud zaměstnavatel neplní povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením vlastními zaměstnanci, může tento povinný podíl splnit formou náhradního plnění, tj. odebíráním výrobků a služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením – OZP.

Hodnoty odvodu, nebo náhradního plnění dle počtu zaměstnanců v roce 2011

počet zaměstnanců 25 50 100 200 500
Povinný podíl ZP (4%) – osob 1 2 4 8 20
Roční povinný odvod při nesplnění PP (v Kč) 59 315,- 118 630,- 237 620,- 474 520,- 1 186 300,-
Náhradní plnění - odběr (v Kč bez DPH) 166 082,- 332 164,- 664 328,- 1 328 656,- 3 321 640,-
Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí roku 2011 Kč 23 726,-

Společnost FULLCOM s.r.o. je chráněná dílna, která nabízí svým klientům náhradní plnění v oblastech daňového poradenství, vedení účetnictví a prodeje výpočetní i kancelářské techniky, včetně kancelářských potřeb viz www.fullcom.cz

Daňová kancelář FULLCOM preferuje poskytování služeb stálým klientům, kterým daňové poradenství a vedení účetnictví nabízí jako komplexní daňové a účetní služby, včetně zastupování před správcem daně, OSSZ a zdravotními pojišťovnami na základě plné moci.

Fullcom s.r.o. 2012